Update project gestructureerde data  
 
 
 
 
   
 
 

  Beste lezer,

Graag stuur ik u hierbij een nieuwe update van het project gestructureerde data.

Résumé 2018
In 2018 hebben wij met behulp van onze pilotleden Marsh, Meijers, Concordia de Keizer, Gebr. Sluyter, MS Amlin, Nationale-Nederlanden, Corins en Allianz, een eerste werkende versie van het Objectensysteem live gebracht. 

Inmiddels kunnen makelaars gestructureerd objecten met dekking en jaarpremie voor Brand en Werkmaterieel gestandaardiseerd (AFD) invoeren/importeren, beheren en versturen in een eigen lay-out (klantspecificatie) en gestandaardiseerde export voor verzekeraars maken. Voor Brand is er een koppeling gerealiseerd waarmee Nederlandse adressen gevalideerd en aangevuld kunnen worden. Ook is een eerste koppeling met e-ABS gemaakt waardoor de lijsten direct aan de polis verbonden worden en de verzekeraars deze middels e-ABS kunnen downloaden.

Vooruitblik Q1 2019
In 2019 wordt er onder andere verder gewerkt aan optimalisatie en uitbreiding van de functies.
Zo komt er een mutatieoverzicht dat inzicht geeft in de dekkingenmutaties op de objectlijsten en worden de mogelijkheden voor klantspecificaties verder uitgebreid. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het berekenen en tonen van pro rata-premies en starten wij met het toevoegen van het product Marine.


Afbeelding 1: Voorlopig mutatieoverzicht

Verder wordt er in Q1 gekeken naar uitbreidingen die snellere en betere risicomodellering mogelijk maken. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de klant aan te haken door het ontsluiten van gegevens via een Verzekeringsnemer Kluis. Alle makelaars worden de komende periode benaderd voor een introductie van het Objectensysteem en begeleiding in het gebruik ervan. Voor alle partijen worden voorlichtings- en opleidingsbijeenkomsten ontwikkeld. Houd de nieuwsberichten daarom in de gaten.

Meedoen aan de pilotfase
Als makelaar of verzekeraar kunt u nog meedoen aan de pilotfase. Wilt u zich opgeven voor de pilot, heeft u andere vragen of is meer informatie gewenst? Neem dan contact op met Linda Petterson (Functioneel Beheerder bij de VNAB) via l.petterson@vnab.nl of +31 (0)10 253 20 05.

Met vriendelijke groet,

D. (Daan) van Tongeren
Projectmanager VNAB

 
 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
  U ontvangt deze mailing als relatie van de VNAB. Wilt u geen mailings meer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Wilt u de mailings op een ander mailadres ontvangen? Pas dan uw gegevens aan. Voor vragen of reacties kunt u gebruikmaken van het contactformulier.