Update ontwikkelingen iDOSpl@tform  
 
 
 
 
   
 
 

  Beste lezer,

Graag stuur ik u hierbij een nieuwe update over de ontwikkelingen van het iDOSpl@tform (voorheen project gestructureerde data).

Update
Sinds release 2.4 (17 oktober 2019) kunnen er voor Brand indexen en indexcijfers vastgelegd worden. Sinds release 2.5 (14 november 2019) is het mogelijk om naast het vastleggen en instellen, de index ook daadwerkelijk toe te passen en de verzekerde som door te rekenen. Het was belangrijk om dit tijdig op te leveren, zodat dit kan worden gebruikt bij de januari-prolongatie.

Mogelijkheden koppeling iDOSpl@tform met backoffice zoals ANVA en CCS
De VNAB is actief bezig met verschillende partijen om koppelingsmogelijkheden van het iDOSpl@tform en backoffices in kaart te brengen. Daarover heeft de VNAB in januari gesprekken over met o.a. ANVA en CCS.

De VNAB helpt ook actief mee om te kijken hoe een koppeling gelegd kan worden met derde partijen zoals Bugs Business. Onlangs heeft er een eerste sessie met Bugs Business en diverse makelaars plaatsgevonden om koppelingsmogelijkheden voor zowel het iDOSpl@tform als het Sanctiepl@tform te verkennen. Dinsdag 4 februari 2020 worden overige makelaars hiervoor uitgenodigd. U kunt zich hiervoor aanmelden via idos@vnab.nl.

Premieboekingen en prolongatie
Momenteel werken we de specificaties uit voor de functies van te boeken bedragen en termijnpremies/ -mutaties, zodat deze ook handmatig of automatisch in de backoffice kunnen worden weggeschreven.

Roadmap 2020 
In 2020 staan de volgende onderwerpen op de planning:

  • Geautomatiseerd ophalen van te boeken bedragen (termijnpremies en eenmalige bedragen zoals een suppletie/restitutie na een mutatie)
  • Mogelijkheid voor verzekeringnemer om objecten te beheren
  • Uitbreiding de koppelingen met backoffices (ANVA, CCS/Level)
  • BIPAR

Laatstgenoemde punt, BIPAR, is een belangrijk onderwerp. Het iDOSpl@tform wordt geschikt gemaakt om verschillen in overeengekomen premies tussen betrokken verzekeraars goed vast te leggen en te delen. Verzekeraars krijgen alleen inzage in de voor hen geldende premies. Makelaars krijgen inzicht in de uiteindelijke totaalpremie, zodat zij deze met de verzekeringnemer kunnen delen. Het doel van de innovatieve oplossing in het iDOSpl@tform is tweeledig. Ten eerste moet de administratieve last van BIPAR polissen verminderen. Daarnaast moet deze oplossing leiden tot meer eenduidigheid binnen de markt omtrent de wijze van administratie van BIPAR polissen.

Bijeenkomsten
Verzekeraarssessies
De verzekeraarssessie vindt voor de vijfde en zesde maal plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum op de volgende data:

  • Dinsdag 10 december 2019: 10:00 uur tot 12:00 uur
  • Dinsdag 24 maart 2020: 10:00 uur tot 12:00 uur

Het doel van de informatieve sessies is alle verzekeraarsleden te informeren over het nut van en werken met het iDOSpl@tform. Steeds meer makelaars werken met het platform en steeds vaker zullen objectlijsten gedeeld worden met betrokken verzekeraars via e-ABS.

Opleiding makelaars
In 2020 zullen weer opleidingen voor makelaars plaatsvinden. Wij nodigen makelaarsleden van harte uit om zich aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden en het is inclusief lunch.

  • Maandag 13 januari 2020 van 10:30 uur tot 14:30 uur
  • Woensdag 10 maart 2020 van 10:30 uur tot 14:30 uur

Aanmelden bijeenkomsten en/of vragen
Wilt u deelnemen aan een sessie en/of heeft u vragen? Neem dan contact op met Linda Petterson (Functioneel Beheerder VNAB) via idos@vnab.nl of telefonisch via +31 (0)10 253 20 05.

Wilt u weten wat er onlangs is ontwikkeld en/of gewijzigd? Lees dan onze
release notes. Om de release notes te kunnen lezen, heeft u een account nodig voor onze nieuwe supportwebsite help.vnab.nl
. Registreren gaat eenvoudig en snel op basis van uw zakelijke e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

D. (Daan) van Tongeren
Projectmanager VNAB

 
 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
  U ontvangt deze mailing als relatie van de VNAB. Wilt u geen mailings meer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Wilt u de mailings op een ander mailadres ontvangen? Pas dan uw gegevens aan. Voor vragen of reacties kunt u gebruikmaken van het contactformulier.